Penisforstørrelse / penisforlengelse

Vitenskapsmenn har bevist: PHALLOSAN forte fungerer virkelig.

Klinisk studie av PHALLOSAN forte

Vitenskapsmenn har bevist: PHALLOSAN forte fungerer virkelig

Klinisk studie PHALLOSAN forte

Etter seks måneders bruk, kan man oppnå en penisforlengelse på opptil 4,9 cm, over 90% tilfredse kunder – det viser en klinisk studie om virkningen av PHALLOSAN forte.

Våre medarbeidere var aldri i tvil. At PHALLOSAN forte fungerer, bevises daglig av positiv feedback fra tilfredse kunder. Menn verden over skriver til oss om sine fremganger og sin økende selvtillit. Like mye som vi gleder oss over disse tilbakemeldingene, gleder vi også over harde tall som viser at produktet vårt har en positiv virkning. PHALLOSAN forte-studien til den urologiske klinikken ved Markussykehuset i Frankfurt/Main beviser nemlig akkurat det: Menn som bruker PHALLOSAN forte strekkremmen regelmessig, kan faktisk forstørre sin penis.

Etterfølgende informerer vi nøyere om resultatene av PHALLOSAN forte-studien og virkningen av penis-forstørreren.

PHALLOSAN - Studie PDF

Les gjennom den kliniske studien utformet av en anerkjent faglege
(PDF: ca. 200kB)
Åpne filen / download

Er det virkelig mulig å forstørre penisen?

Forsøkslederne ved den urologiske klinikken ved Markussykehuset har funnet et klart svar på det: Ja, menn kan faktisk forlenge penisen. Her kan du lese alt om studien. Dersom du er mer interessert i individuelle suksesshistorier, finner du disse her:

I løpet av PHALLOSAN forte-studien brukte 24 testpersoner remmen i 6 måneder. De beste resultatene i overblikk:

Resultat Etter 3 måneder Etter 6 måneder
Forlengelse i slapp tilstand 3,5cm (1,38") 4,9cm (1,93")
Forlengelse erigert 3,8cm (1,5") 4,8cm (1,89")
Økning av omfang 1,4cm (0,55") 2,5cm (0,98")

*Dette er toppresultater. Penisforlengelsen hhv. -forstørrelsen er varig. Ved bruk over lengre tid, kan eventuelt også enda bedre resultater oppnås. Ved siden av regelmessigheten og varigheten av bruken av PHALLOSAN forte, spiller også individuelle anlegg en rolle. Da resultatene derfor er ulike hos hver testperson, kan utfallet ikke garanteres.

Imponerende fremganger – som ikke er veldig overraskende, dersom man har forstått det enkle, men geniale funksjons prinsippet til PHALLOSAN forte. Mer informasjon om ortopedisk, fullkommen naturlig penisforlengelse får du her.

Oppbygning av PHALLOSAN forte-studien

Den kliniske studien for kontroll av virkningen av PHALLOSAN forte ble gjennomført i 2005 under ledelse av professor Dr. med. Sohn, overlegen på den urologiske klinikken ved Markussykehuset i Frankfurt am Main.

Antall testpersoner: 24 mannlige testpersoner i alderen fra 20 til 68 år deltok i studien.

Studieforløp: Testpersonene skulle bruke PHALLOSAN forte-strekkbeltet 6 dager i uken under et tidsrom på 6 måneder. Den gjennomsnittlige bæretiden per dag beløp seg på 6 timer, maksimal bæretid 10 timer.

Dataen ble samlet: Testpersonene ble undersøkt tre ganger: I begynnelsen av PHALLOSAN forte-studien, etter tre måneder og ved slutten av studien etter 6 måneder. I alle tilfeller ble penisens lengde målt i erigert og ikke-erigert tilstand, penisens omfang ble også målt. Dataen ble samlet av ledende overlege Dr. Hanikel.

Forskningens gjenstand: Studien legges til grunne, at PHALLOSAN forte kan forlenge penisen og forstørre dens omfang. Denne hypotesen kunne uten tvil verifiseres. Ved siden av virkningen på penisens lengde og omfang, ble også følgende påvirkninger av PHALLOSAN forte undersøkt hos testpersonene:

Særegenheter blant testpersonene

De kroppslige anleggene blant testpersonene var som forventet ulike. Den korteste penisen (ikke-erigert) var 4,8 cm lang ved begynnelsen av studien, det lengste lemmet i studiegruppen hadde en lengde på 10,8 cm (ikke-erigert). Den gjennomsnittlige penislengden hos testpersonene ved starten av PHALLOSAN forte-studien var på 7,9 cm (standardavvik 1,62). Like individuell som startforutsetningene, var også utfallet av testpersonenes sluttresulateter. Alle kunne glede seg over en betydelig økning i penisens omfang og lengde. Resultatene og hver enkelt testpersons fremgang hadde i første rekke sammenheng med den daglige bærelengden. Menn som bar PHALLOSAN forte lengre, hadde i sammenligning mer tilvekst. Et overblikk over de interessanteste resultatene:

Gjennomsnittlig forlengelse av penis for alle forsøkspersonene (slapp/erigert):
3.6cm (1.41 inches) / 2.9cm (1.14 inches) (Bæretid 9 timer, 6 dager i uken)

Det beste resultatet etter 6 måneder ved forlengelse av penis:
4.9cm (1.9 inches) / 4.0cm (1.47 inches) (Bæretid 9 timer, 6 dager i uken)

Dog var ikke en signifikant penisforstørrelse den eneste positive effekten testpersonene bemerket hos seg selve etter at PHALLOSAN forte-studien var avsluttet. Her er noen andre interessante resultater:

  • Alle testpersonene bekreftet, at PHALLOSAN forte var smertefri også etter mange timers bruk
  • Mange av testpersonene fortalte om en forhøyet sensibilitet i lemmet (41,7%)
  • Dette hadde ingen negativ innflytelse på varigheten ved samleie for noen av testpersonene. 25% fortalte til og med, at tidsrommet før ejakulasjonen var lengre. Det viser: PHALLOSAN forte kan i enkelte tilfeller hjelpe til med å forhindre en for tidlig sæduttømming.
  • Kvaliteten på ereksjonen forbedret seg også hos mange testpersoner: 50% fortalte ved slutten av PHALLOSAN forte-studien at ereksjonen var hardere. Generelt anså 54,2% at ereksjons-kvaliteten var forbedret
  • Pasienter som har gjennomgått en prostata-operasjon, ga etter eget utsagn, etter få dager avkall på bruken av potensøkende medikamenter. Herved merket de ingen nedsatt kvalitet på ereksjonen
  • Også diabetikere fortalte at de hadde mer sexlyst og hardere ereksjoner
  • Generelt anga 45,8% av testpersonene, at de takket være PHALLOSAN forte hadde fått en større sexlyst. Her kan du lese mer om PHALLOSAN forte som naturlig potensmiddel
  • En pasient med penisdeviasjon (skjev penis, også kalt IPP) hadde etter 6 måneder kunnet redusere deviasjonen fra 60 grader til 40 grader
  • Ett tall gledet oss spesielt mye: Over 91,7% av testpersonene oppga, at de var svært fornøyde med resultatene etter bruken av PHALLOSAN forte

Journal of Sexual Medicine

"The Journal of Sexual Medicine", 2006, page 77
P-04-230 - Prospective study on the effects of a penile stretching
system (PHALLOSAN®) for penile augmentation in patients
with normal sized penises...
Åpne filen / download