Penisforstørrelse / penisforlengelse

Datasikkerheten og personvern er svært viktig for oss.

Datasikkerhetsinformasjon

I henhold til bruken av våre internettsider, og som behandlings ansvarlig for personopplysninger som behandles, sparer vi dine personlige data så lenge tid vi trenger for å oppfylle de fastlagte formålene og lovmessige forpliktelser. Etterfølgende informerer vi deg om hvilke data det handler om og på hvilken måte de bearbeides og hvilke rettigheter du har i henhold til den. Personopplysninger er i henhold til artikkel 4 nr. 1 i EU-forordningen General Data Protection Regulation, forkortet GDPR (på norsk: personvernforordningen) alle informasjoner som henviser til en identifisert eller identifiserbar naturlig person.

Navn og kontaktdata til den som er ansvarlig for bearbeidingen og dennes stedfortreder

Denne personverninformasjonen gjelder for databehandlingen på alle våre internettsider, på hvilke det blir henvist til denne personverninformasjonen.

Ansvarliges navn er:
Swiss Cupping AG
Kirchstr. 7,
9490 Vaduz
Liechtenstein
Email: service@swisssana.com
Telefon: +423 235 84 77

Hvis du har noen spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil henvende deg til oss for å utøve dine rettigheter kan du til enhver tid kontakte vår representant.

Bearbeiding av personlige data og formålet med bearbeidingen

Du kan besøke vår internettsider, uten å måtte angi din identitet. Din egne internettbrowser sender automatisk kun informasjoner til serveren på vår internettside (f.eks. browsertype og -versjon, dato og klokkeslett når du besøkte siden), for å kunne sette opp en forbindelse til internettsiden. Her tilkommer også IP-adressen til den datamaskinen du sitter ved. Denne lagres temporært i en såkalt Logfile og slettes automatisk etter 52 uker. Bearbeidingen av IP-adressen skjer til tekniske og administrative formål ved forbindelsesoppbygning og -stabilitet, til sikkerhet og for å kunne sikre funksjonsevnen på vår nettside og for å kunne forfølge mulige lovstridige angrep på disse. Vår berettigede interesse følger av nevnt sikkerhetsinteresse og nødvendigheten av å kunne muliggjøre et besøk uten forstyrrelse på våre internettsider. Som følge av bearbeidingen av IP-adressen og andre informasjoner i Logfilen, kan vi ikke trekke noen umiddelbare slutninger vedrørende din identitet. Utover det benytter vi oss av såkalte cookies og analysetjenester på våre nettsider.

Dersom du vil bestille produkter på vår nettside, krever vi de følgende opplysninger fra deg:
• Leveranseland
• Fornavn, etternavn,
• Adresse,
• E-postadresse,
• Betalingsdata, avhengig av hvilken betalingsmåte du velger (f.eks. kredittkortinformasjon, bankforbindelse eller PayPal-kontoinformasjon).

Vi trenger denne dataen for å
• kunne identifisere deg som vår kontraktpartner
• kunne kontrollere angitt data på plausibilitet,
• kunne bearbeide betalingen av din bestilling,
• kunne avvikle evtl. bestående garantifordringer samt å kunne gjøre gjeldende evtl. fordringer til deg.

E-postadressen din trenger vi for å kunne sende deg en ordrebekreftelse og en pakkekode. Utover det kommer vi bare til å ta kontakt med deg på e-post dersom det oppstår problemer med din bestilling.
For å kunne behandle din bestilling på en enkel og knirkefri måte og for å raskere kunne avklare eventuelle spørsmål, kan du utover det også oppgi de følgende informasjonene:
• Tiltale,
• Informasjon om ønsket leveringsmåte (adresse, pakkestasjon, direkte postfilial),
• Mobiltelefonnummer,
• Fasttelefonnummer

Angivelsen av disse informasjonene er frivillige. Dersom du oppgir et mobilnummer kan du få status på din bestilling via telefon eller SMS fra oss og vi kan kortfristig ta kontakt med deg dersom det oppstår problemer. Dersom du oppgir nummeret til din fasttelefon, kommer vi kun til å kontakte deg, dersom det foreligger et problem med din bestilling og ikke prate om det med noen andre enn deg personlig. Vi kommer alltid først til å forsøke å få kontakt med deg via mobiltelefon.