Penisforstørrelse / penisforlengelse

Belæring om angrerett.

Belæring om angrerett

Angrerett

Du har rett til å kunne heve ditt kjøp i løpet av fjorten dager uten å måtte oppgi grunn for det. Angrerett fristen gjelder i fjorten dager fra den dagen, du eller en av deg bestemt tredje person, som ikke er transportør, som har tatt i mot varen hhv. er i besittelse av den. For å kunne utøve din angrerett, må du informere oss,
Swiss Cupping AG
Kirchstr. 7
LI-9490 Vaduz
Liechtenstein
i form av en entydig erklæring (f.eks. per brev, telefaks eller e-post) om din beslutning om å heve ditt kjøp. Til dette kan du bruke det medfølgende angrettsformularet, men dette er dog ikke foreskrevet.

Tilbakesending og ekspedisjon kun til:
Ingenium
c/o FineCom Logistics GmbH
Otto-Brindl-Strasse 1
D-94447 Plattling
GERMANY

For kunne bruke angreretten er det tilstrekkelig å sende oss en meddelelse om at du vil utøve din angrerett før angreretts fristen løper ut.

Følge av angreretten

Dersom du hever ditt kjøp, må vi omgående erstatte alle betalinger som vi har fått fra deg, inklusive fraktkostnader (unntatt tilleggskostnader, som kommer fra at du har valgt en annen leveransemåte enn den fra oss tilbudte, rimeligste standardleveransen) senest innen fjorten dager fra den dagen din informasjon om oppheving av kjøpet nådde oss. For denne erstatningen anvender vi samme betalingsmåte som du valgte ved din opprinnelige transaksjon, dersom ikke noe annet er blitt avtalt; for deg oppstår under ingen omstendigheter kostnader ved denne tilbakebetalingen.

Vi kan holde igjen tilbakebetalingen til vi har fått tilbake varen eller til du har sendt bevis på at du har sendt tilbake varen, alt ettersom hvilket som inntreffer først.

Du må omgående, iallefall senest innen fjorten dager, fra den dagen du opplyste oss om hevelsen av kjøpet, sende varen tilbake til oss eller overlevere den. Fristen er holdt, dersom du sender varen innenfor fristen på fjorten dager.

Du står for de umiddelbare fraktkostnadene ved tilbakesendingen av varen.

Du må kun stå for et eventuelt verditap på varen, dersom dette verditapet ved en prøving kan føres tilbake til varens beskaffenhet, egenskaper og funksjonsart på grunn av ikke nødvendig behandling fra din side.

Slutt på belæringen om angrerett

Utelukkelses- hhv. opphørsgrunner

(1) Angreretten opphører i fortid ved kontrakt for leveranse av forseglede varer, som på grunn av helsemessige eller hygienemessige årsaker ikke er egnet for en tilbakesending, dersom forseglingen av varen ble fjernet etter levering. PHALLOSAN forte er et hygieneprodukt og får av helsemessige årsaker etter at den indre forseglingen er blitt åpnet ikke bringes i omløp. Du får åpne den ytre forseglingen på forpakningen for å se på apparatet, slik som du skulle gjort i en normal butikk. Den indre forseglingen, utgjør en absolutt hygienebeskyttelse. Tilbakesendte produkter med åpnet indre forsegling sorteres bort av oss.
(2) Angreretten består ikke ved leveranse av varer, som ikke er prefabrikert og for hvilke det ved dennes produksjon kreves et individuelt utvalg eller ønske fra kundens side eller entydig er produsert etter kundens personlige behov eller ved leveranse av forseglede varer, som på grunn av helsemessige eller hygienemessige årsaker ikke er egnet for en tilbakesending, dersom forseglingen er brutt etter leveranse. (Varene i nettbutikken til Swiss Cupping AG er dobbelt forseglet. Den ytre forseglingen kan fjernes for å kunne se på varen som man skulle gjort i en normal butikk. Ved å åpne den indre forseglingen opphører angreretten.)
(3) Vær så snill å forsøke å unngå skader og forurensninger. Send hvis mulig varen tilbake i originalforpakningen med alt tilbehør og med alle bestanddelene. Bruk eventuelt en beskyttende ny forpakning. Dersom du ikke lenger er i besittelse av originalforpakningen, må du sørge for at varen pakkes i en egnet innpakning som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader, for å kunne unngå skadeerstatningskrav som følge av utilstrekkelig innpakning.
(4) Vær oppmerksom på at de i de forestående avsnittene 1 til 3 nevnte modalitetene ikke er forutsetning for den virksomme utøvelsen av angreretten.